Βιβλιοθήκη : Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
 
Τίτλος:Βιβλιοθήκη : Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλιοθήκη : Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
Άλλες παραλλαγές τίτλου:ΕΚΕΜ - Βιβλιοθήκη
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Σεπτέμβριος 1996
Δημοσίευση:Αθήνα : Ε.Κ.Ε.Μ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1996 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου