Δελτίον αλβανικής βιβλιογραφίας
 
Τίτλος:Δελτίον αλβανικής βιβλιογραφίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον αλβανικής βιβλιογραφίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Αλβανικών Σπουδών
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:'Ετος Α΄- Τεύχος 1, Φεβρουάριος 1971
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Αλβανικών Σπουδών, 1971-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1971 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1971
τόμος 1
1971
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου