Δελτίον αλβανικής βιβλιογραφίας
 
Τίτλος:Δελτίον αλβανικής βιβλιογραφίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον αλβανικής βιβλιογραφίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Αλβανικών Σπουδών
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:'Ετος Α΄- Τεύχος 1, Φεβρουάριος 1971
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Αλβανικών Σπουδών, 1971-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1971 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1971 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1971
τόμος 1
1971
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου