Απογευματινή : ελληνόφωνη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης = Apoyevmatini
 
Τίτλος:Απογευματινή : ελληνόφωνη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης = Apoyevmatini
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:Απογευματινή : ελληνόφωνη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης = Apoyevmatini
Παράλληλος κύριος τίτλος:Apoyevmatini
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Apogevmatini
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:14 Ιουλίου 1925
Δημοσίευση:Κωνσταντινούπολη : Μιχαήλ Βασιλειάδης, 1925-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Σημειώσεις:Η εφημερίδα ιδρύθηκε στις 14 Ιουλίου του 1925.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1995 1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου