Υπέρεια : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας"
 
Τίτλος:Υπέρεια : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Υπέρεια : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας"
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μελέτης "Φερών - Βελεστίνου-Ρήγα"
Δημοσίευση:Αθήνα : Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών - Βελεστίνου-Ρήγα", 1986-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Πρακτικά Α' συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας" [ Βελεστίνο 30-31 Μαϊου - 1 Ιουνίου 1986 ] Πρακτικά Β' συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας" [Βελεστίνο 2-4 Οκτωβρίου 1992] Πρακτικά Γ' διεθνούς συνεδρίου ''Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας'' [Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 1997]
Ακαθόριστη συχνότητα
DDC Ταξινόμηση:938.483
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1990
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1986 1986 Ελλιπής
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1994
τόμος 2
2012
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
2000 Ελλιπής