Σκύρος
 
Τίτλος:Σκύρος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σκύρος
Δημοσίευση:Αθήνα, 1947-1952
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1952 1952 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1947
τεύχος 1
1952
τεύχος 6
Ελλιπής