Πολύμνια : Εικονογραφημένη επιθεώρησις των ημετέρων και ξένων προσώπων και πραγμάτων
 
Τίτλος:Πολύμνια : Εικονογραφημένη επιθεώρησις των ημετέρων και ξένων προσώπων και πραγμάτων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολύμνια : Εικονογραφημένη επιθεώρησις των ημετέρων και ξένων προσώπων και πραγμάτων
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Πολύμνια : Μηνιαίον Περιοδικόν Δια την Αγωγήν της Νεότητος, εκδιδόμενον πρόνοια της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπό Συντακτικής Επιτροπής
Πολύμνια : Μηνιαίον Περιοδικόν Δια την Αγωγήν της Νεότητος, εκδιδόμενον πρόνοια της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Τίτλος Κλειδί:Πολύμνια
Δημοσίευση:[Εν Αθήναις] : [χ. ό.], [190-? - 19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η Πολύμνια ήταν μηνιαίο περιοδικό που εξέδιδε ο Α. Νέης μαζί με τους Κ. Ζάμπα και Ν. Κάνοβα.
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1970
τόμος 17
1970
τόμος 17
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου