Επίσκεψις. Ευρετήριο
 
Τίτλος:Επίσκεψις. Ευρετήριο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συμπληρώματα:Επίσκεψις : Μηνιαίον Δελτίον Ειδήσεων
Τίτλος:Επίσκεψις. Ευρετήριο
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Δημοσίευση:Chambesy-Geneve : Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 1970-1979
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Σύμπληρωμα: Επίσκεψις: Μηνιαίον Δελτίον Ειδήσεων, 1970-
Ετήσιο
Συμπληρώματα:Επίσκεψις : Μηνιαίον Δελτίον Ειδήσεων
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1970
τόμος 1
1979
τόμος 10
Πλήρης