Βιβλιοθήκη γυναικείων θεμάτων : νέα αποκτήματα
 
Τίτλος:Βιβλιοθήκη γυναικείων θεμάτων : νέα αποκτήματα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλιοθήκη γυναικείων θεμάτων : νέα αποκτήματα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Γενική Γραμματεία Ισότητας
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τευχ.1 (1995) - 6 (1998)
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενική Γραμματεία Ισότητας, 1994-1998
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Θέματα:Κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών
Κατάλογοι Bιβλιοθηκών και Αρχείων
Γυναικείες βιβλιοθήκες, αρχεία και κέντρα τεκμηρίωσης
Γυναικεία δίκτυα και κέντρα πληροφόρησης
Book and journal catalogues
Library catalogues and Archive catalogues
Women's libraries, archives and documentation centers
Women's information centers and networks
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994
τεύχος 1
1997-1998
τεύχος 5-6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1994
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου