Μουσείον ή Εφημερίς Ελληνική Φιλολογική Επιστημονική και Τεχνική. Τετράδιο Α΄
 
Τίτλος:Μουσείον ή Εφημερίς Ελληνική Φιλολογική Επιστημονική και Τεχνική. Τετράδιο Α΄
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μουσείον ή Εφημερίς Ελληνική Φιλολογική Επιστημονική και Τεχνική. Τετράδιο Α΄
Δημοσίευση:Εν Παρισίοις : Ιωαννίδης Παναγώτης Σμυρναίος, 1819
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το δημοσιογραφικό έντυπο της πρωτοεπαναστατικής περιόδου που διαδέχθηκε το περιοδικό «Αθηνά» και κυκλοφόρησε σε ένα μοναδικό τεύχος τον Ιούλιο του 1819.
Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2022
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου