Μακεδονικό δελτίο
 
Τίτλος:Μακεδονικό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αυστραλία
Τίτλος:Μακεδονικό δελτίο
Παράλληλος κύριος τίτλος:Macedonian bulletin
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών (ΑΙΜΣ)
Δημοσίευση:[χ.τ.] : ΑΙΜΣ, 1986-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αυστραλία
DDC Ταξινόμηση:949.56 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990 1990 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου