Μακεδονικό Δελτίο
 
Τίτλος:Μακεδονικό Δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αυστραλία
Τίτλος:Μακεδονικό Δελτίο
Παράλληλος κύριος τίτλος:Macedonian Bulletin
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών (ΑΙΜΣ)
Δημοσίευση:[χ.τ.] : ΑΙΜΣ, 1986-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αυστραλία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990 1990 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου