Η Λειμώνιας : Εκκλησιαστικό περιοδικό
 
Τίτλος:Η Λειμώνιας : Εκκλησιαστικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Λειμώνιας : Εκκλησιαστικό περιοδικό
Πνευματική Υπευθυνότητα:Μονή Λειμώνος (Λέσβος - Μήθυμνα)
Δημοσίευση:Μήθυμνα Λέσβου : Μονή Λειμώνος, 1972-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1976
τόμος 5
1983
τόμος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1972 1983 Ελλιπής