Αρχιτέκτονες + Μηχανικοί
 
Τίτλος:Αρχιτέκτονες + Μηχανικοί
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχιτέκτονες + Μηχανικοί
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Response Publications : 1991-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:620.006
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1991 2000 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου