Γυάλινο Μάτι : το ασπρόμαυρο φωτογραφικό περιοδικό
 
Τίτλος:Γυάλινο Μάτι : το ασπρόμαυρο φωτογραφικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γυάλινο Μάτι : το ασπρόμαυρο φωτογραφικό περιοδικό
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Τάσος Σχίζας, 1993-1996
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το περιοδικό διανέμονταν δωρεάν στην Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε 20 τεύχη.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1996 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος
1994
τεύχος 6
1996
τεύχος 20
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου