Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους
 
Τίτλος:Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους
ISSN:1105-6533
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενικά Αρχεία του Κράτους
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1991-
ISSN:1105-6533
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Αρχειακός Δεσμός [ISSN 1790-2371] 2004-
Σειρά: Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους [ISSN 1105-3275] 1960-
Σειρές:Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Συνεχίζεται από:Αρχειακός Δεσμός
DDC Ταξινόμηση:025
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1990 1992 Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου