Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, 1990-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990 1999 Πλήρης
Μέλος Δικτύου