Εκλογή : μηνιαίο περιοδικό
 
Τίτλος:Εκλογή : μηνιαίο περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκλογή : μηνιαίο περιοδικό
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πνευματικής Επικοινωνίας (A.I.S.)
Δημοσίευση:Λονδίνο : Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πνευματικής Επικοινωνίας (A.I.S.), 1945-1961
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 20 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Πρώτη περίδος : τευχ. 1 (Μαρ. 1945) - τευχ. 56 (Μαρτ. 1950)
Δεύτερη περίοδος : τευχ. 57 (Ιούλ. 1950) - τευχ. 170 (Δεκ. 1959)
Τρίτη περίοδος : τευχ. 171 (1960), κυκλοφορία τελευταίου τεύχους συγκεχυμένη, ή τευχ. 196 (Δεκ. 1960) ή άλλο τευχ. το 1961
Θέματα:Ιστορία
Πολιτική επιστήμη
Λογοτεχνία
Μεγάλη Βρετανία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1973 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1945
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1945 1960 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1945
τεύχος 4
1946
τεύχος 1
Ελλιπής