Δελτίο του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
 
Τίτλος:Δελτίο του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Δημοσίευση:Βόλος : Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μαγνησίας, 1991-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1991 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1991
τεύχος 1
1991
τεύχος 1
Ελλιπής