Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Νομικ. Σχ. Αθ. Πανεπιστημ.
ISSN:1105-4441
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Νομικ. Σχ. Αθ. Πανεπιστημ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομική Σχολή
Δημοσίευση:Αθήναι : Πανεπιστήμιον Αθηνών. Νομική Σχολή, 1924-
ISSN:1105-4441
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:340
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1924
τόμος 1
1926
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου