Επιστημονική Επετηρίς Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Επιστημονική επετηρίς της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φυσικομαθηματική Σχολή
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1925-[19??]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1925 1947 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2022