Ελληνικός λόγος
 
Τίτλος:Ελληνικός λόγος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνικός λόγος
Δημοσίευση:Αθήνα : Δεληγιάννης Αλέξανδρος Β., 1973-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1973
τόμος 1
1974
τόμος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου