ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2005
τεύχος 20
2007
τεύχος 24
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
2001
τεύχος 11
2007
τεύχος 24
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1996
τεύχος 1
2007
τεύχος 24
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1999
τεύχος 10
2007
τεύχος 24
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1996
τόμος 1
Πλήρης
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1996
τεύχος 1
2007
τεύχος 24
Ελλιπής