Μ' ενδιαφέρει
 
Τίτλος:Μ' ενδιαφέρει
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μ' ενδιαφέρει
Προηγούμενος Τίτλος:Ca' μ' ενδιαφέρει
Πνευματική Υπευθυνότητα:Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Garamond, 1998-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ca' μ' ενδιαφέρει [1991-1998]
Συνεχίζει:Ca' μ' ενδιαφέρει
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
1999
τεύχος 9
2008
τεύχος 61
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
2001
τόμος 19
2007
τόμος 55
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΒΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
2006
τεύχος 47
2008
τεύχος 60
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1998
τόμος 0
τεύχος 11
2005
τεύχος 46
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Άγιος Γεώργιος"
1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου