Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 
Τίτλος:Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Συντομευμένος Τίτλος:Μουσ. Βυζ. Πολιτισμ
ISSN:1790-6407
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Παράλληλος κύριος τίτλος:Musée de la Civilisation Byzantine
Museum of Byzantine Culture
Τίτλος Κλειδί:Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Συντομευμένος Τίτλος:Μουσ. Βυζ. Πολιτισμ
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:I/1994-XΙ/2004
ΧΙΙΙ/2006
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 1994-2006
ISSN:1790-6407
Γλώσσα:Ελληνική
Σημειώσεις:Ετήσιο
Θέματα:Βυζαντινή Τέχνη
Μουσεία
DDC Ταξινόμηση:930
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1994 2005 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1994
τόμος 1
2006
τόμος 13
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1994
τόμος 1
2005
τόμος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2002
τεύχος 9
2003
τεύχος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου