Μεγάλη Ελλάς : Μηνιαίον Εικονογραφημένον και Φιλολογικόν Περιοδικόν
 
Τίτλος:Μεγάλη Ελλάς : Μηνιαίον Εικονογραφημένον και Φιλολογικόν Περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Τίτλος:Μεγάλη Ελλάς : Μηνιαίον Εικονογραφημένον και Φιλολογικόν Περιοδικόν
Τίτλος Κλειδί:Μεγάλη Ελλάς
Δημοσίευση:Αλεξάνδρεια : [χ.ό.], 1914-1915
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1914
τόμος 1
τεύχος 1-6, 8-12
1915
τόμος 1
τεύχος 1-6, 8-12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου