Αύρα
 
Τίτλος:Αύρα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αύρα
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:I(1)/1914
Δημοσίευση:Ιθάκη : Εκδοτικός Σύλλογος ο Περικλής, 1914-1914
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Απροσδιόριστη
Θέματα:Ελληνικές Εφημερίδες
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1914
τόμος 1
τεύχος 1
1914
τόμος 1
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου