Μουσική κίνησις
 
Τίτλος:Μουσική κίνησις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μουσική κίνησις
Τίτλος Κλειδί:Μουσική κίνησις
Δημοσίευση:Αθήναι : Μουσική και Εκδοτική Εταιρεία Α.Ε., 1949-[195-?]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δύο αντίτυπα του 1950 διαθέσιμα σε .pdf στο χωρο της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη»
Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1949 1956 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1949
τόμος @+
τεύχος 1
1956
τόμος A
τεύχος 93
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1949 1950 Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1949
τεύχος 1
1955
τεύχος 76
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου