Λογοδοσίαι και λόγοι Πρυτάνεων του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ελλάδος
 
Τίτλος:Λογοδοσίαι και λόγοι Πρυτάνεων του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λογοδοσίαι και λόγοι Πρυτάνεων του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 070
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1837-
Δημοσίευση:Αθήναι : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1837
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22 εκ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ίδε και "Λόγοι επίσημοι" Π 628 HK
[Ετήσια]
Περιεχόμενα:"Έκθεσις πεπραγμένων μετα παραρτήματος σχετικών εγγράφων" : έτος 1019, "Λόγοι εκφωνηθέντες εν τη ασκήσει των πρυτανικών αυτού καθηκόντων: έτος 1954
Θέματα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
DDC Ταξινόμηση:370 (22)
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.