ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
 
Τίτλος:ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1856 1856 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1894 1900 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου