Συνδικαλιστική Εγκυκλοπαίδεια
 
Τίτλος:Συνδικαλιστική Εγκυκλοπαίδεια
Συντομευμένος Τίτλος:Συνδικαλ. Εγκυκλ.
ISSN:1107-5201
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συνδικαλιστική Εγκυκλοπαίδεια
Τίτλος Κλειδί:Συνδικαλιστική Εγκυκλοπαίδεια
Συντομευμένος Τίτλος:Συνδικαλ. Εγκυκλ.
Δημοσίευση:Αθήναι : Γ. Α. Γεωργιάδης, 1951-1957
ISSN:1107-5201
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:360
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1951
τόμος 1
1952
τόμος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου