Πορεία : μηνιαίο περιοδικό: παιδεία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, γράμματα, τέχνες, ιστορία
 
Τίτλος:Πορεία : μηνιαίο περιοδικό: παιδεία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, γράμματα, τέχνες, ιστορία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πορεία : μηνιαίο περιοδικό: παιδεία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, γράμματα, τέχνες, ιστορία
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Πορεία : μηνιαίο περιοδικό : παιδεία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, γράμματα, τέχνες, ιστορία
Προηγούμενος Τίτλος:Παιδαγωγική πορεία : μηνιαίο παιδαγωγικό περιοδικό. 1955-1956
Τίτλος Κλειδί:Πορεία
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος 2ον, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957)-
Δημοσίευση:Μεγαλόπολις, Αρκαδία : [χ.ό.], 1957-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 30 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διευθυντής, υπεύθυνος: Δ. Ανδριόπουλος
Συνεχίζει το: Παιδαγωγική πορεία: μηνιαίο παιδαγωγικό περιοδικό, 1955-1956
Μηνιαίο
Συνεχίζει:Παιδαγωγική πορεία : μηνιαίο παιδαγωγικό περιοδικό
Θέματα:Εκπαίδευση
Φιλοσοφία
Κοινωνιολογία
Τέχνη
Ιστορία
Education
Philosophy
Sociology
Art
History
DDC Ταξινόμηση:370
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
1957
τόμος 2
τεύχος 13
1957
τόμος 2
τεύχος 22
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1959
τόμος 33
1959
τόμος 34
Πλήρης
Μέλος Δικτύου