Παρθενών : μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμα υπό του Ν.Ε. Μανιτάκη
 
Τίτλος:Παρθενών : μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμα υπό του Ν.Ε. Μανιτάκη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παρθενών : μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμα υπό του Ν.Ε. Μανιτάκη
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Περ.Α'Έτος Α' αρ.1(1871)-Έτος Β' αρ.24 (1873), Περ.Β' Έτος Α' (1878)-Έτος Β' (1880)
Δημοσίευση:[Αθήνα] : τύποις Παρθενώνος, 1871-1873,1878-1880
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ο «Παρθενών» εκδόθηκε σε δυο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περιλαμβάνει τα έτη 1871 έως και 1873 και η δεύτερη τα έτη 1878 έως και 1880.
Εκδότης: Ν. Ε. Μανιτάκης
Μηνιαία 1871-1873
Εβδομαδιαία 1878-1880
Θέματα:Λογοτεχνία--19ος αιώνας
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1871 1879 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1871 1873 Ελλιπής