Τα παρασκήνια
 
Τίτλος:Τα παρασκήνια
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα παρασκήνια
Τίτλος Κλειδί:Τα παρασκήνια
Δημοσίευση:[Αθήναι] : Ν. Παρασκευάς, 1924-[19--?]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22-26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακαθόριστη συχνότητα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1924
τόμος 1
1928 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1926
τεύχος 7
1926
τεύχος 7
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1924
τεύχος 1
1927
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1924 1927 Ελλιπής