Μουσικά χρονικά
 
Τίτλος:Μουσικά χρονικά
Συντομευμένος Τίτλος:Μουσικά Χρον
Τίτλος:Μουσικά χρονικά
Τίτλος Κλειδί:Μουσικά χρονικά
Συντομευμένος Τίτλος:Μουσικά Χρον
Τίτλος τμήματος:Μουσικά χρονικά μηνιαία καλλιτεχνική επιθεώρησις
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τ.1. Απρίλιος, 1928-
Δημοσίευση:Αθήναι : Ιωσήφ Παπαδόπουλος, 1928-1932
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Εκδότης : 1928- Γεώργ. Λαμπελέτ.
Μηνιαίο
Θέματα:Μουσική
DDC Ταξινόμηση:780
LCC Ταξινόμηση:ML5.M86
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1928
τόμος 1
1933
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2022
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1928
τόμος @+
τεύχος 1
1933
τόμος ?
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1928 1932 Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1931
τόμος 3
τεύχος 2
1932
τόμος 4
τεύχος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου