Ο Μέντωρ
 
Τίτλος:Ο Μέντωρ
ISSN:1105-7181
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο Μέντωρ
Τίτλος Κλειδί:Ο Μέντωρ (Αθήνα)
Πνευματική Υπευθυνότητα:Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1992-
ISSN:1105-7181
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Κάθε 2 έτη
DDC Ταξινόμηση:938
939
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1869 1872 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1988
τόμος 1
τεύχος 1
2011
τόμος 25
τεύχος 101
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1994 1994 Πλήρης
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1972
τόμος Δ
τεύχος ΛΖ
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1992
τόμος 19
2004
τόμος 71
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992 2019 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1988
τεύχος 1
2001
τεύχος 61
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1988 2010
τεύχος 98
Ελλιπής
Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών
1992
τόμος 5
τεύχος 19
Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1992
τεύχος 21
2010
τεύχος 98
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2001
τεύχος 57
2010
τεύχος 98
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου