Κρητικαί μελέται
 
Τίτλος:Κρητικαί μελέται
Τίτλος:Κρητικαί μελέται
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α', τεύχ. 1 (Απρ. 1933) -
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1933-
Σημειώσεις:"Ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, σύγχρονος κίνησις" -- Συνοδευτικό του τίτλου.
"Διεύθυνσις Γεωργ. Α. Σήφακα, Διευθυνταί εκδόσεως Γεωργ. Κ. Σπυριδάκις, Γ. Μ. Μυλωνογιάννης" - Από τευχ. 3.
"Εκδιδόμενον εν Αθήναις, Εδρα Ρέθυμνον"
Μηνιαίο.
Θέματα:Λαογραφία--Ελλάδα--Κρήτη
Κρήτη (Ελλάδα)--Κοινωνική ζωή και έθιμα
Κρήτη (Ελλάδα)--Αρχαιότητες
Κρήτη (Ελλάδα)--Ιστορία
DDC Ταξινόμηση:949.59 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1933
τεύχος 1
1933
τεύχος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1933 1933 Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1933 1933 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1933 1933 Ελλιπής