Εθνική Επιθεώρησις : υπο λογίων ομογενών εκδιδομένη κατα μήνα
 
Τίτλος:Εθνική Επιθεώρησις : υπο λογίων ομογενών εκδιδομένη κατα μήνα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Τίτλος:Εθνική Επιθεώρησις : υπο λογίων ομογενών εκδιδομένη κατα μήνα
Τίτλος Κλειδί:Εθνική Επιθεώρησις
Δημοσίευση:Εν Παρισίοις : Μέυμαρ Αλέξανδρος, 1869-1877
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ., γκραβ. ; 37-40 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Σημειώσεις:Ο υπότιτλος πικοίλει όπως και ο φορέας εκτύπωσης.
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:070.175
LCC Ταξινόμηση:AP85E8
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1869
τόμος 1
1872
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1869
τεύχος 1
1875
τεύχος 36
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου