Ο Γραφικός Κόσμος : Σύγγραμα περιοδικόν επιστημονικόν, φιλολογικόν και βιομηχανκόν
 
Τίτλος:Ο Γραφικός Κόσμος : Σύγγραμα περιοδικόν επιστημονικόν, φιλολογικόν και βιομηχανκόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:Ο Γραφικός Κόσμος : Σύγγραμα περιοδικόν επιστημονικόν, φιλολογικόν και βιομηχανκόν
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ.1 (1 Μαρτίου 1880)-
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινουπόλει : Μαργαρίτης Ιπποκράτης Γ., 1880-1882
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 4ο σχήμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Σημειώσεις:Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1880
τόμος 1
1881
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1880 1882 Ελλιπής