Ανορθογραφίες : περιοδικό πολιτισμού
 
Τίτλος:Ανορθογραφίες : περιοδικό πολιτισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ανορθογραφίες : περιοδικό πολιτισμού
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.], 1991-
Φυσική Περιγραφή:τ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακαθόριστη συχνότητα
Θέματα:Ελλάδα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1991
τόμος 1
1994
τόμος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου