Αθηναΐς
 
Τίτλος:Αθηναΐς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αθηναΐς
Δημοσίευση:[Αθήνα] : [χ.ό.], 1872-1882
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:"Η εφημερίδα «Αθηναΐς» με υπότιτλο «Εφημερίς των νέων», και από την 1η Απριλίου 1878 (Έτος Γ΄: αρ. 7) «Εφημερίς μετά εικονογραφιών» εκδίδονταν στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 1876 έως τις 15 Δεκεμβρίου 1882. Συνολικά εκδόθηκαν 156 τεύχη." - Κολλάτος Θεόδωρος, 2008
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Πινακοθήκη
1876
τόμος 1
1882
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1876
τόμος 1
1882
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου