Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 
Τίτλος:Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Συντομευμένος Τίτλος:Ειδ. Δελτ. Βιομηχ. Ιδιοκτ.
ISSN:1105-0012
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Τίτλος Κλειδί:Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Συντομευμένος Τίτλος:Ειδ. Δελτ. Βιομηχ. Ιδιοκτ.
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τευχ. 1 (1986)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, [1986-
ISSN:1105-0012
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το τεύχος Α, στο οποίο δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το τεύχος Β στο οποίο δημοσιεύονται αντίστοιχα, σε μηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγματα που προστατεύονται στην Ελλάδα με αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης. Τα δυο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν μέρη ενός ενιαίου δελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόμενό τους τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.-εισαγωγικό σημείωμα
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:347.779
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος
2000 2006 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σύρου

2000
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1988 2015 Ελλιπής