ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 
Τίτλος:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1991 Πλήρης
Μέλος Δικτύου