Δράση : για την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος
 
Τίτλος:Δράση : για την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δράση : για την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
Δημοσίευση:Αθήνα : Στάβυ Σαλουφάκου, 1990-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
1992
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου