Υστερνιώτικα
 
Τίτλος:Υστερνιώτικα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Υστερνιώτικα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος Υστερνιωτών Τήνου
Δημοσίευση:Αθήνα : Σύλλογος Υστερνιωτών Τήνου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Πινακοθήκη
1997 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου