Ημερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσμου
 
Τίτλος:Ημερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσμου
Συντομευμένος Τίτλος:Ημερολ. Οδοιπορ. Συνδεσμ.
ISSN:1105-817X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ημερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσμου
Τίτλος Κλειδί:Ημερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσμου
Συντομευμένος Τίτλος:Ημερολ. Οδοιπορ. Συνδεσμ.
Δημοσίευση:Αθήναι : Οδοιπορικός Σύνδεσμος, 1925-1926
ISSN:1105-817X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:790
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1925 1926 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Πινακοθήκη
1925
τόμος 1
1925
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1925
τόμος 1
1926
τόμος 2
Πλήρης