Εκθέσεις επεξεργασίας των σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων
 
Τίτλος:Εκθέσεις επεξεργασίας των σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκθέσεις επεξεργασίας των σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Συμβούλιον της Επικρατείας
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εθνικό τυπογραφείο, 1929-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 23 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Πρακτικά συνεδριάσεων του Σ.τ.Ε
Άγνωστο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1929 1935 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1929 1934 Πλήρης
Μέλος Δικτύου