Ειδικές εκθέσεις - Ειδικές μελέτες
 
Τίτλος:Ειδικές εκθέσεις - Ειδικές μελέτες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ειδικές εκθέσεις - Ειδικές μελέτες
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) , 1993-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1993 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου