Χρονικά του Πειραματικού σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Τίτλος:Χρονικά του Πειραματικού σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χρονικά του Πειραματικού σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πειραματικό Σχολείο
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Πρώτη περίοδος έκδοσης 1947-1967
Δεύτερη περίοδος έκδοσης 1992-
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992
τόμος 1
1999
τόμος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 01/10/2017
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασσικών Σπουδών
1992
τόμος 1
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1992 1999 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου