Καθολική = δεκαπενθήμερη χριστιανική εφημερίδα
 
Τίτλος:Καθολική = δεκαπενθήμερη χριστιανική εφημερίδα
Τίτλος:Καθολική = δεκαπενθήμερη χριστιανική εφημερίδα
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ. 1- ; 1928-
Περίοδος Β' - αρ. φυλ. 17- Τρίτη 15 Σεπτ. 2009-
Δημοσίευση:Αθήναι
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Εβδομαδιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεολογική Σχολή
1971 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1951 2012 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου