Η Βραδυνή : Ημερήσια Εφημερίς
 
Τίτλος:Η Βραδυνή : Ημερήσια Εφημερίς
ISSN:1109-0138
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Βραδυνή : Ημερήσια Εφημερίς
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Η Βραδυνή : Εφημερίς των συντακτών
Τίτλος Κλειδί:Η Βραδυνή
Δημοσίευση:Αθήνα : Εντυποεκδοτική, 1923-
ISSN:1109-0138
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ο Δημοσιογραφικός οργανισμός του Εκδοτικού Συνεταιρισμού Συντακτών Παυθεισών Εφημερίδων αναφέρεται ως εκδότης την περίοδο 1923-1924
Διακόπηκε και επανεκδόθηκε αρκετές φορές μέχρι σήμερα
Ημερήσιο
DDC Ταξινόμηση:070.175
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1962 Πλήρης
Μέλος Δικτύου