Σπίτι και Ποιότητα Ζωής
 
Τίτλος:Σπίτι και Ποιότητα Ζωής
Συντομευμένος Τίτλος:Σπιτι Ποιοτ. Ζωης
ISSN:1108-6106
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σπίτι και Ποιότητα Ζωής
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Σπίτι & Ποιότητα Ζωής
Συντομευμένος Τίτλος:Σπιτι Ποιοτ. Ζωης
Δημοσίευση:Αθήνα : Θέμα Σπίτι, 1990-
ISSN:1108-6106
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:640
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1992 1993 Πλήρης
Μέλος Δικτύου